Venue "Photo Booth" - tourdefuzz

Tour de Fuzz 2013 Venue Photo booth

roaddogs pink photobooth TourdeFuzz Shaun Ralston